MENGHINDARI GIGITAN NYAMUK

Menghindari Gigitan Nyamuk
13 September 2009 571 views 2 Comments
Jika Anda termasuk salah seorang yang selama ini suka digigit nyamuk, ada kemungkinan Anda termasuk orang yang kurang atau jarang stres. Lho, apa hubungannya? Itulah yang kini masih dipelajari sejumlah tim peneliti di Inggris seperti ditulis di kolom kesehatan Wall Street Journal. Bisa jadi memang ada hubungannya antara ‘tendensi’ nyamuk dan level stres manusia.
Di dunia keilmuan, serangga memang sudah cukup lama dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam mengenai bau-bauan, yang pada akhirnya berhubungan dengan calon mangsa mereka. Nyamuk pun tak terkecuali punya kemampuan yang sama. Namun begitu, penelitian terhadap apa yang bisa menarik atau menolak nyamuk, dengan mengamati 300-400 bahan kimia tertentu yang diproduksi tubuh manusia, jelas sama sekali tidak mudah.
Untunglah, sekelompok peneliti dari Rothamsted Research di Inggris, baru-baru ini bisa jadi sudah menemukan sedikit petunjuk ke arah itu. Tepatnya, mereka menemukan kemungkinan penyebab kenapa di antara manusia yang menjadi mangsa nyamuk, selama ini ada orang-orang yang rajin digigiti dan ada pula yang justru tidak atau jarang. Petunjuk itu ada pada sejumlah zat kimia tertentu yang tampaknya berlebihan dikeluarkan oleh kelompok orang yang ‘tak disukai’ nyamuk tersebut ketimbang pada orang yang ‘laris-manis’ sebagai mangsa.
Zat kimia dimaksud, lebih jauh disebutkan berhubungan dengan level situasi mental atau pikiran seseorang, atau yang bisa disimpulkan sebagai suasana stres. Hanya, belum bisa dipastikan mana saja zat kimia yang tepat dalam hal ini. Namun jika sudah ditemukan, itu akan bisa diolah jadi zat penolak paling ampuh dibanding ramuan yang ada sekarang, yang rata-rata dilaporkan mengandung zat kimia DEET yang disebut-sebut berisiko menimbulkan kanker.
“Nyamuk terbang mengikuti ‘jaringan’ bahan-bahan kimia di udara, dan terutama akan tertarik pada zat tertentu yang mempertemukan mereka dengan manusia. Namun ketika kombinasi zat kimia yang dikeluarkan seorang manusia ‘tercium’ berbeda atau salah, si nyamuk pun akan gagal mengenali calon mangsanya,” ungkap Dr James Logan, salah seorang peneliti di Rothamsted.
Penelitian terhadap bau-bauan dari tubuh manusia yang bisa dikenali nyamuk ini, serta kenapa sebagian orang rentan digigit sementara sebagian lainnya tidak, sebenarnya sudah berjalan cukup lama. Setidaknya tercatat sejak era 1990-an, di mana ahli kimia Ulrich Bernier, yang kini bekerja di Departemen Pertanian AS, memulai pencarian terhadap apa yang disebutnya sebagai “zat ajaib” manusia yang menjadi daya tarik bagi nyamuk-nyamuk itu. Salah satu zat dimaksud contohnya adalah karbon dioksida, yang dikeluarkan lewat kulit dan hembusan nafas, serta asam laktik yang banyak muncul di kulit terutama saat beraktivitas fisik berat seperti olahraga.(ito/jpnn/gem)

LAWATAN KE PARLIMEN

LAWATAN KE PARLIMEN

Tuesday, April 20, 2010

ISU DAN CABARAN PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN

ISU DAN CABARAN PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI DI DALAM BIDANG PENDIDIKAN
Penggunaan komputer dalam pendidikan sudah tentu akan melibatkan pengintegrasian teknologi seperti CD-ROM, pangkalan data, multimedia dan internet. Perubahan pendidikan melalaui revolusi teknologi maklumat sudah tentu memberi cabaran kepada kreadibiliti kaum guru. Guru tidak lagi menjadi satu faktor yang penting sebagai penyampai atau pemberi ilmu pengetahuan. Peranan guru akan berubah daripada pengajar dan pendidik kepada pemudahcara, tutor, perancang dan penilai pembelajaran murid. Perkembangan ICT yang pesat juga turut menyaksikan guru bukan hanya akan didapati di sekolah, malah pelajar akan mempunyai lebih ramai "guru" menerusi pembelajaran menggunakan internet. Di sini letaknya menjadi peranan guru dan institusi sekolah dalam mengadakan kawalan dalaman dan kawalan luaran. Kawalan secara dalaman kepada pelajar boleh dilaksanakan melalui penghayatan nilai moral, etika, budaya dan agama dalam organisasi dan masyarakat, pengukuhan falsafah dan prinsip kehidupan dengan menanamkan niat untuk membawa kebaikan kepada alam sejagat dan juga kekuatan rohani dalam menempuh sebarang cubaan. Kawalan secara luaran pula dilaksanakan dalam bentuk penguatkuasaan etika dan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan komputer. Bagaimanapun, kawalan luaran hanya dapat dilaksanakan semasa pelajar berada di sekolah sahaja manakala kawalan dalaman berlaku secara berterusan tanpa mengira masa dan tempat. Ini jelas menunjukkan bahawa dalam setiap perkara, kawalan dalaman perlu diutamakan dan penghayatan kepada FPK merupakan suatu kemestian sama ada kepada guru ataupun pelajar.
Perubahan peranan guru memerlukan guru-guru dilatih dan didedahkan dengan kemahiran baru supaya mereka tahu mengendalikan dan menggunakan teknologi maklumat dengan berkesan di sekolah. Dalam tempoh RMK-8, Bahagian Pendidikan Guru (BPG) menerusi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah diberi tanggunghawab untuk memberi penekanan khusus terhadap penggunaan ICT dan kaedah pengajaran kreatif dengan mengkaji semula kurikulum latihan guru, mempergiatkan penggunaan komputer bagi mendapatkan bahan pembelajaran, menyediakan kursus jangka pendek dalam latihan guru oleh Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN). Bagaimanapun, guru sendiri hendaklah bersikap proaktif supaya mempunyai kemahiran yang diperlukan dengan belajar sendiri. Bukan setakat guru, malah pentadbir sekolah serta personel KPM juga perlu celik komputer. Ini adalah kerana penggunaan komputer tidak terbatas untuk pengajaran dan pembelajaran sahaja, malah pengurusan yang dibantu dengan komputer akan menjadi lebih efisien.
Penguatkuasaan akta-akta berkaitan dengan teknologi maklumat juga memberi implikasi terhadap sistem pendidikan negara. Memandangkan kos untuk mendapatkan perisian asli adalah terlalu tinggi dan pihak sekolah tidak berkemampuan untuk membelinya, kegiatan cetak rompak berleluasa di sekolah-sekolah. Akta Jenayah Komputer 1997 dan Akta Hakcipta (Pindaan) 1997, diharapakan dapat menghadkan dan membanteras masalah yang paling besar dalam industri ICT di Malaysia iaitu cetak rompak perisian. Dengan ini kerajaan berharap dapat meningkatkan kandungan tempatan dan aplikasi berasas komputer di Malaysia. Bagaimanapun, adakah dengan penguatkuasaan akta semata-mata merupakan langkah membendung kegiatan cetak rompak yang baik? Perkembangan ICT yang terlalu pesat telah menyaksikan pelbagai perisian baru silih berganti di pasaran. Di samping penguatkuasaan undang-undang, apakah alternatif lain yang disediakan oleh KPM supaya guru berpeluang menggunakan perisian ini secara halal demi pendidikan anak didiknya?
Menjelang penghujung RMKe-8, semua sekolah dijangka akan mempunyai makmal komputer. Ini bermakna, proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan integrasi komputer. Begitu juga dengan mempunyai jangkauan internet dan mengakses lab web tertentu, khususnya pendidikan membolehkan guru mempunyai pelbagai sumber untuk digunakan dalam pengajaran di bilik darjah. Sumber maklumat pelajar tidak lagi terbatas di sekolah atau perpustakaan sahaja. Pelajar boleh mendapatkan apa sahaja maklumat sama ada berbentuk pendidikan atau hiburan semata dengan begitu mudah sekali. Kewujudan laman-laman lucah dalam internet yang semakin berleluasa pada masa kini merupakan suatu gejala yang sukar dibanteras. Di samping kebaikan yang didapati melalui integrasi komputer dalam pendidikan, keburukan juga tetap datang. Kemungkinan untuk pelajar-pelajar ini menerima pengaruh negatif internet adalah tinggi. Oleh itu, guru sewajarnya mendedahkan etika dan undang-undang menggunakan komputer kepada para pelajarnya. Akta Jenayah Komputer 1997 yang telah wujud ini boleh membantu guru dalam mengadakan etika penggunaan komputer pada peringkat sekolah bagi membendung pengaruh negatif internet kepada pelajar. Tugas ini agak sukar dilaksanakan memandangkan capaian internet pada masa kini tidak terbatas di sekolah sahaja. Pada masa kini, kafe siber beroperasi di merata tempat tanpa sebarang kawalan undang-undang yang ketat.
Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 pula didapati menjamin keselamatan komunikasi antara pengguna. Ini kerana menurut akta ini memintas komunikasi elektronik adalah menjadi satu kesalahan. Justeru itu penggunaan internet dalam bidang pentadbiran atau perkhidmatan pendidikan akan lebih diyakini. Contohnya penggunaan internet untuk memudahkan komunikasi dalam Jabatan dan Bahagian dalam Kementerian Pendidikan, seterusnya di Negeri, Daerah dan Sekolah. Dengan adanya Akta Hakcipta (Pindaan) 1997 rekod rangkaian peperiksaan berpusat, inventori sekolah, kemudahan pendidikan, maklumat peribadi akan dilindungi keselamatannya.
Akta Tandatangan Digital 1997 pula akan memudahkan pengurusan dalam bidang pendidikan. Pihak kementerian dapat menyebarkan maklumat pendidikan yang terkini kepada sekolah atau masyarakat setempat serta dapat berurusan secara digital dengan pihak Kementerian Pendidikan luar negara seperti negara ASEAN dengan lebih efektif dan tidak memerlukan kos yang tinggi dan masa yang lama.

Secara keseluruhannya, kemajuan teknologi maklumat di Malaysia telah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Bagaimanapun, terdapat beberapa isu berkaitan dengan dengan pengunaan teknologi maklumat ini iaitu masalah etika penggunaan teknologi maklumat, isu hak cipta dan masalah keselamatan data. Menguatkuasakan undang-undang semata-mata bukan penyelesaiannya. Apa yang lebih penting ialah kesedaran setiap individu terhadap tanggungjawab menguruskan alam ini dengan penuh bijaksana dan berhemah. Bidang pendidikan didapati terlibat secara langsung dalam menanamkan kesedaran ini di samping sokongan daripada pihak-pihak berwajib yang lain.
Masalah-Masalah Yang Timbul/Wujud Dari Penggunaan Komputer Di Dalam Pendidikan
Sebagaimana yang telah dihuraikan tadi, aplikasi komputer dalam bidang pendidikan boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu pentadbiran pendidikan, penyelidikan pendidikan dan pengajaran dan pemelajaran. Disebabkan masalah-masalah yang timbul di dalam ketiga-tiga bahagian ini hampir sama, kita akan membincangkan masalah-masalah aplikasi komputer dalam pendidikan ini secara bersepadu.
a) Latihan Ulangan
Terdapat banyak perisian aplikasi pengautomasian pejabat di pasaran. Terdapat juga berbagai-bagai jenis perisian untuk penyelidikan mahupun untuk pendidikan. Setiap orang perseorangan yang ditugaskan mengendalikan perisian-perisian ini samada guru, kerani, pegawai penyelidik atau lain-lain, perlu menjalani latihan menggunakan perisian tersebut di samping mempelajari cara penggunaan komputer itu sendiri. Masalah akan timbul sekiranya orang perseorangan atau pekerja terbabit berhenti atau ditukarkan ke bahagian lain. Latihan perlu dilakukan semula kepada pengguna pengganti.
b) Kos Yang Tinggi
Kos mendapatkan peralatan dan perisian komputer masih lagi tinggi walaupun dijangkakan akan menurun. Kita bimbang dengan perkembangan pesat teknologi maklumat, syarikat-syarikat atau orang perseorangan sentiasa mengeluarkan peralatan dan perisian baru yang berharga tinggi.
Kerja-kerja penyelidikan selalunya memakan masa yang panjang. Oleh itu kos yang tinggi diperlukan dari segi penyenggaraan sistem, tenaga pekerja, peralatan-peralatan bantuan dan terutamanya sekali perkakasan yang diperlukan.
Disebabkan bidang teknologi maklumat dalam pendidikan masih baru dan tinggi permintaannya, maka institusi-institusi pengajian bertindak menaikkan yuran untuk mengikuti kursus-kursus tersebut. Pelajar-pelajar pelu memiliki komputer sendiri untuk mengelakkan persaingan di makmal-makmal komputer institusi pengajian.
c) Laporan/Maklumat Tidak Tepat
Staf yang ditugaskan mengendalikan perisian atau memasukkan data boleh mengakibatkan laporan yang diproses atau dianalisis oleh perisian tidak tepat. Ianya boleh berlaku umpamanya seperti kerja kemasukan data yang banyak dan berterusan.
Kesilapan juga boleh berlaku terhadap hasil penyelidikan sekiranya berlaku kecuaian semasa memasukkan data atau kesilapan dalam pembangunan sistem penyelidikan itu sendiri kerana kompleksnya sesuatu sistem penyelidikan tersebut.
Kemunculan virus-virus komputer boleh juga mengakibatkan kesilapan dalam analisis data.
d) Pergantungan Tinggi Kepada Komputer
Staf yang biasa atau selalu menggunakan komputer untuk membantu kerja-kerjanya mungkin boleh menyebabkan kerja-kerja tertangguh sekiranya terjadi sesuatu yang di luar jangkaan seperti kerosakan kepada komputer atau tenaga elektrik.
Pemelajaran di dalam kelas juga boleh terganggu sekiranya guru hanya bergantung kepada komputer untuk melaksanakan pengajaran.
e) Jenayah Kolar Putih
Terhadnya staf yang diberi kebenaran menggunakan komputer atau yang mahir menggunakan kompuer boleh menggalakkan jenayah kolar putih dengan mengelirukan angka-angka pada data komputer kerana ianya sukar dikesan.
f) Kurang Kepakaran
Kerja-kerja penyelidikan berbantukan komputer memerlukan tenaga kerja yang bukan sahaja pakar dalam bidang penyelidikan tersebut tetapi juga mahir dalam bidang komputer terutamanya sewaktu proses pembangunan sistem penyelidikan.Guru-guru yang pakar mengendalikan komputer juga diperlukan untuk melaksanakan pengajaran berbantukan komputer atau literasi komputer.
g) Sosialisasi
Kerja-kerja penyelidikan berkomputer juga boleh menyebabkan staf penyelidikan terlalu taksub terhadap komputer atau tugasnya hingga boleh melalaikan dari bersosial dengan masyarakat luar. Ia juga boleh melenyapkan empati terhadap orang lain kerana terlalu serius dalam tugas.
Penggunaan komputer sebagai alat pengajaran juga boleh mengakibatkan interaksi antara guru dan murid berkurang sekiranya guru tidak peka kepada tanggungjawab guru sebenarnya bukan hanya sekadar mengajar tetapi juga mendidik dan membimbing.
h) "Computer Phobia"
Disebalik perkembangan pesat dalam pengkomputeran, wujud juga segolongan manusia yang tidak berupaya atau berpeluang mengikuti perkembangan pesat teknologi maklumat. Mereka ini boleh bersikap takutkan komputer atau tidak mahu menggunakan komputer kerana kurang keyakinan mereka terhadap komputer. Di hati mereka boleh juga wujud rasa rendah diri apabila berada di kalangan individu yang celik komputer.
i) Internet
Internet tidak dimiliki oleh sesiapa. Setiap pengguna Internet bebas memasukkan apa-apa maklumat yang ingin mereka sampaikan kepada pengguna lain. Oleh itu adalah sukar bagi pihak pendidikan untuk menapis kandungan-kandungan yang baik dan elok sahaja untuk pelajar-pelajar.
Cara Mengatasi Masalah-Masalah Yang Wujud Kesan Dari Penggunaan Komputer
Berikut merupakan cadangan-cadangan yang difikirkan sesuai untuk mengatasi masalah-masalah yang wujud dari kesan penggunaan komputer. Kami mengklasifikasikan kepada tiga bahagian iaitu dari segi pentadbiran, penyelidikan dan pengajaran dan pemelajaran.
Dari segi pentadbiran, adalah perlu pihak pengurus atau pentadbir mengambil kira dari segi pembangunan sumber manusia. Adalah dicadangkan supaya pihak pentadbir :
• Mempertingkatkan latihan kepada kakitangan
Ini adalah untuk menyediakan kakitangan mereka menghadapi perkembangan teknologi maklumat yang terkini. Sekiranya semua kakitangan telah diperlengkapkan dengan kemahiran-kemahiran yang sepatutnya, sudah tentu masalah kehilangan tenaga pakar tidak berlaku andainya terjadi pertukaran kakitangan pada organisasi tersebut.
• Menitikberatkan kebajikan pekerja
Pihak pentadbir juga perlu menjaga kebajikan pekerja untuk mengelakkan berlakunya perpindahan pekerja ke organisasi lain. Malah masalah seperti kemasukan data yang salah (Garbage In Garbage Out - GIGO) dapat dihapuskan sekiranya pentadbir memberi peluang dan masa yang secukupnya untuk kakitangan mereka menjalankan tugas. Selalunya kesilapan berlaku kerana kecuaian pekerja yang melakukan kerja secara tergopoh-gapah. Mungkin kerana mahu cepat siap, faktor kuantiti sahaja yang diambil kira, dan ini menyebabkan mereka mengabaikan faktor kualiti. Kebajikan pekerja perlu diambil berat. Adalah dicadangkan juga setiap data atau maklumat yang dimasukkan disemak oleh "Quality Control". Ini dapat menghasilkan data yang lebih tepat dan jitu.
• Penerapan Nilai-nilai murni
Jenayah kolar putih sering berlaku kerana kakitangan tidak mempunyai sikap jujur,amanah dan bersih. Penerapan nilai-nilai murni adalah wajar disarankan untuk diserapkan ke dalam jiwa dan sanubari kakitangan. Di samping itu, pihak pentadbir bertanggungjawab untuk mengambil inisiatif segera dalam memahami dan mengatasi masalah yang dihadapi kakitangan mereka. Penyelewengan mungkin berlaku kerana tekanan emosi atau kesempitan wang. Oleh itu, kemungkinan kepincangan pada pihak pentadbiran mungkin boleh mengakibatkan berlakunya gejala negatif seperti ini. Sekiranya kebajikan pekerja
• Melahirkan graduan yang berkualiti
Institusi Pengajian Tinggi serta institusi swasta juga memainkan peranan yang penting terhadap kekurangan tenaga mahir tempatan dalam bidang teknologi maklumat. Dengan adanya graduan yang berkualiti dan berkuantiti ini, maka masalah tenaga pakar dapat dimansuhkan. Graduan-graduan inilah yang akan menerajui teknologi komputer dimasa hadapan.
• Menguatkan akta hakcipta dari segi undang-undang
Sememangnya akta hakcipta dari segi undang-undang telah ada. Namun begitu tindakan yang serius tidak dijalankan yang menyebabkan berlakunya kesalahan menggunakan perisian tanpa lesen yang sah. Keadaan ini memaksa pengeluar mencipta virus, yang walaupun pada asalnya bertujuan untuk memelihara perisian mereka, telah sedikit sebanyak menyusahkan pengguna yang lain. Sekiranya undang-undang diperketatkan, sudah tentu tidak wujud lagi situasi penggunaan "pirate copy". Disamping itu juga, sekiranya kos perolehan perisian dapat diturunkan akan menggalakkan pengguna mendapatkan perisian yang asli dan tidak "pirate copy".
• Pembuatan perbuatan komputer tempatan
Pengeluaran peralatan teknologi dari tempatan juga adalah digalakkan. Dengan penghasilan produk ini secara tempatan, sudah tentu kos pembuatan dapat dikurangkan dan seterusnya kos peralatan juga dapat diturunkan sebanyak mungkin.
• Pemilihan yang bijak.
Perolehan peralatan juga perlu dibuat dengan bijak. Beli peralatan yang perlu sahaja dan elakkan dari pembaziran wang dengan membuat perolehan yang tidak penting. Cara ini dapat mengurangkan kos perolehan peralatan teknologi maklumat.
• Luangkan Masa Bersosial dan Prinsip diri.
Seringkali penggunaan teknologi maklumat dikaitkan dengan pengurangan nilai-nilai sosial dikalangan masyarakat. Pihak bertanggungjawab perlu sedar tentang ini dan hendaklah beri masa yang sesuai untuk membolehkan kakitangan mereka bergaul dengan masyarakat. Malah pada pendapat kami dengan adanya kemudahan teknologi maklumat, sekiranya digunakan dengan bijak boleh merapatkan hubungan samada pada lokasi yang dekat mahupun di hujung dunia, kerana teknologi komputer telah melahirkan "global village". Manusia menjadi semakin dekat tanpa mengira faktor geografi dan jarak.
Dari segi pengajaran dan pemelajaran pula, perkara-perkara yang disarankan ialah :
• Peruntukan dari Kerajaan
Untuk mengatasi masalah kurang kelengkapan dan peralatan komputer di sekolah-sekolah dan institusi pengajian, pihak kerajaan perlu campurtangan dengan memberikan peruntukan yang secukupnya untuk membolehkan organisasi terbabit melengkapkan institusi pengajian dengan kemudahan dan kelengkapan yang mencukupi untuk semua pelajar.
• Tingkatkan keselamatan komputer
Kejadian-kejadian seperti di San Diego di mana tiga orang pelajar telah digantung pengajian mereka kerana cuba memecah masuk ke sistem komputer sekolah untuk menukar gred dan tugasan mereka; di UCLA di mana Ronald Austin seorang pelajar universiti tersebut telh didakwa kerana cubaan memecah masuk ke 200 akaun yang dimiliki oleh Advanced Research Projects Agency Network (Arpanet) akan dapat dihapuskan sekiranya langkah berjaga-jaga diambilberat. Malah keselamatan komputer perlu diambil berat untuk mengelakkan gejala negatif seperti ini berlaku lagi.
• Guru Tidak Terlalu bergantung kepada perisian
Kurangnya interaksi antara guru dan pelajar juga sering dikaitkan dengan adanya teknologi komputer. Dalam hal ini, sebagai guru kita hendaklah bertindak dengan bijak. Sifat terlalu bergantung kepada perisian perlu dilenyapkan. Guru-guru perlu bertindak sebagai pembimbing dan penunjukcara yang aktif. Dengan ini dapat merapatkan lagi hubungan guru dengan murid dan dapat memperbanyakkan interaksi dengan pelajar. Mahu seribu daya, tidak mahu seribu dalih, pepatah lama perlu dipegang.
• Didikan awal
Didikan awal dan penerapan nilai-nilai murni adalah penting untuk melahirkan generasi bermaklumat yang bermoral. Sekiranya didikan nilai-nilai murni telah ditanam di jiwa pelajar-pelajar, tidak akan berlaku kesalahan atau jenayah komputer yang membimbangkan generasi akan datang.
• Membudayakan Masyarakat
Masyarakat perlu dibudayakan dengan pendedahan kepada teknologi komputer. Inisiatif ini perlu diambil oleh setiap individu itu sendiri. Setiap individu hendaklah cuba mempertingkatkan diri mereka dengan kemahiran-kemahiran terkini. Malah membudayakan masyarakat dengan literasi komputer akan menjadi lebih mudah sekiranya semua pihak memainkan peranan masing-masing dan kerjasama yang serius.
Kesimpulan
Tidak dinafikan perkembangan pesat teknologi maklumat khususnya komputer telah menimbulkan pelbagai masalah kepada masyarakat. Namun begitu perkara ini masih boleh dibendung jika setiap individu mengambil tindakan yang serius untuk mengatasinya. Sekiranya langkah yang sesuai dan betul dilaksanakan oleh pihak yang bertanggungjawab, perkembangan pesat ini boleh memajukan sesebuah negara dan dunia amnya. Setiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Bergantung kepada usaha dan inisiatif kita untuk membendung masalah ini dan menggunakan teknologi komputer sebaik mungkin.
Bibliografi :
V.Pang, Y.K Yap dan Y.M Tan, (1992). Buku Sumber Komputer Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur : Siri Pendidikan Longman
Dewan Budaya, Ruang Siber dan Cabarannya , Edisi Julai, 1996
Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. 2002. Undang-undang Malaysia Akta 563 : Akta Jenayah Komputer 1997 (atas talian).
http://dbp.gov.my/buletin/Ssiber2.htm (6 Ogos 2002).
________________________________ 2002. Undang-undang Malaysia Akta 562 : Akta Tandatangan Digital 1997 (atas talian).
http://dbp.gov.my/buletin/Ssiber1.htm (6 Ogos 2002).

TEKNOLOGI MAKLUMAT

TEKNOLOGI MAKLUMAT MASA KINI

Penggunaan komputer pada masa kini telah menjadi seperti sebahagian dari
hidup kita. Perjalanan dan tugas seharian menjadi semakin mudah dan tanpa
disedari kita semakin bergantung kepada mesin yang kita panggil komputer
ini. Begitu juga dengan tanggungjawab dan beban kerja di pejabat, di mana
maklumat-maklumat perlulah dihantar dengan cepat dan pantas bagi
mengelakkan berlakunya kerugian atau sebarang kebocoran maklumat.
Contohnya, ahli-ahli perniagaan, penghantaran maklumat yang pantas dan
selamat berupaya menghasilkan keuntungan yang berlipat-ganda.
Di bidang pendidikan pula, gabungan di antara penggunaan komputer
dengan dengan teknologi telekomunikasi telah menghasilkan apa yang kita
kenali sebagai Teknologi Maklumat.

Teknologi Maklumat telah berperanan sebagai asas untuk menyimpan
maklumat, mengolah maklumat, menyalur dan mengedarkan maklumat di
dalam pelbagai bentuk dan cara. Bahan atau maklumat tersebut dapat
disalurgunakan sama ada di dalam bentuk teks, gambar, grafik, suara,
animasi, dan video, atau gabungan kesemua unsur secara interaktif yang
juga dikenali sebagai Multimedia. Semua bahan dapat disalurgunakan
dengan menggunakan teknologi terkini, sama ada dengan rangkaian
(networking), intranet dan internet.
Proses pengajaran-pembelajaran dapat dipertingkatkan mutunya dan
dipelbagaikan penyampaian dan penerimaannya melalui beberapa teknik
iaitu:
1. berbantukan komputer dan perisian
2. melalui sistem rangkaian (networking), perisian dan pangkalan data atau
Rangkaian LAN, MAN dan WAN.
3. melalui sistem internet, perisian dan pangkalan data.

Melalui maklumat yang diperolehi di atas, bolehlah kita simpulkan bahawa
Sistem Rangkaian Komputer (Networking) turut memainkan peranan yang
tidak kurang pentingnya di dalam era teknologi maklumat terkini. Sistem
rangkaian komputer merupakan sistem komputer yang berpaut bersama
dengan terminal dan peralatan persisian yang lain melalui talian komunikasi.
Rangkaian membenarkan pengguna yang berada pada kedudukan taburan
geografi yang pelbagai untuk berkongsi aturcara, data dan peralatan.
Teknologi rangkaian komputer ini yang pada awalnya hanya digunakan di
kalangan masyarakat teknologi serta mereka yang gemar mencuba teknologi
yang baru, tetapi kini menjadi antara teknologi yang mendapat penerimaan
luas di kalangan masyarakat.

Tidak keterlaluan jika kita mengatakan teknologi rangkaian sebenarnya
membuka suatu dimensi baru di dalam pengunaan komputer peribadi.
Pengguna yang baru mengenali teknologi rangkaian seringkali tertanyatanya
mengenai kelainan dan ciri perbezaan yang dibawa oleh teknologi
rangkaian kepada dunia perkomputeran. Sebelum teknologi rangkaian
diperkenalkan serta digunakan secara meluas, kebanyakan komputer
peribadi lebih berfungsi sebagai sebuah komputer tunggal. Pertamanya, ia
tidak dirangkaikan iaitu disambungkan dengan mana-mana komputer yang
lain. Oleh yang demikian, komputer tersebut hanya berupaya menggunakan
sumber yang disediakan serta terdapat pada komputer tersebut sahaja.
Dalam erti kata lain, pengguna tersebut hanya dapat menggunakan perisian
serta perkakasan yang terdapat serta disambungkan kepada komputer
tersebut sahaja.

Sebelum wujudnya Sistem Rangkaian Komputer, pengguna yang ingin
berkongsi perisian ataupun fail di dalam persekitaran komputer tunggal
terpaksa menggunakan media storan yang boleh dialihkan seperti disket.
Namun begitu, kehadiran teknologi rangkaian komputer membolehkan apa
yang suatu ketika dahulu dianggap mustahil menjadi kenyataan yang
menguntungkan, menyeronokkan dan merealisasikan impian ramai
pengguna.

Pendidikan tidak formal secara umumnya boleh diperolehi daripada
berbagai institusi yang terdapat di dalam sesuatu masyarakat seperti institusi
pekerjaan, perkahwinan, keluarga dan juga daripada pengalaman kehidupan di
kalangan sesuatu masyarakat. Pendidikan formal yang lebih sistematik pula
biasanya diperolehi dari sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi. Sekolah-sekolah dibina dengan tujuan untuk memberikan satu sumbangan yang penting
kepada pendidikan kanak-kanak dan remaja di sesebuah negara. Matlamat dan
tujuan pendidikan adalah berbeza di antara negara dan juga di dalam negara itu
sendiri. Persekolahan adalah proses yang hampir sama di mana-mana negara.
Institusi sekolah adalah dirancang supaya bahan-bahan pengajaran dan guru
memberi pendidikan kepada satu kumpulan pelajar yang biasanya terdiri daripada
20 hingga 60 orang bagi seseorang guru. Kebanyakan proses pengajaran dibuat
dengan sistematik supaya pengetahuan yang diperolehi dalam satu semester atau
tahun adalah berkesinambungan, dengan pengetahuan yang diberi dalam
semester atau tahun diguna terus ke tahun yang berikutnya.

Hasrat negara ialah untuk memberi pendidikan yang secukupnya kepada
setiap individu. Sekolah mempunyai peranan penting untuk melahirkan individu
yang cemerlang ke arah membentuk negara yang cemerlang (Wan Zahid 1994).
Walaupun begitu terdapat sekumpulan pelajar di sekolah yang kurang berupaya
untuk mencapai kecemerlangan akademik. Kumpulan pelajar ini sentiasa
mendapat markah rendah dan gagal dalam peperiksaan (Mohd. Said 1994).
Kegagalan seumpama ini melahirkan perasaan hampa di kalangan guru. Pihak
sekolah pula menganggap ini sebagai satu pembaziran masa dan tenaga (Pierce
1994).

Pelajar pencapaian akademik rendah biasanya diberi label oleh para guru
sebagai lemah, pemalas dan membiarkan mereka berada dalam keadaan begitu
rupa tanpa dicuba sebarang pemulihan akademik. Justeru itu, pelajar
berpencapaian akademik rendah perlu diberi tumpuan dalam perkembangan
intelek mereka. Dalam situasi yang sebenar, pelajar berpencapaian akademik
rendah merupakan golongan manusia yang mempunyai aspirasi yang tinggi
seperti pelajar-pelajar lain . Walau bagaimanapun sistem persekolahan yang lebih
menekankan peperiksaan kurang memberi tumpuan terhadap kejayaan atau
kemahiran mereka. Pelajar berpencapaian akademik rendah yang gagal di sekolah
boleh menjadi satu kehilangan besar kepada negara dari perspektif sumber
manusia dan potensi pengeluaran negara.
Krouse dan Krouse (1981) dan Brown dan Langer (1990), mengatakan
terdapat dua faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik rendah di kalangan
pelajar. Pertama ialah status sosio-ekonomi tetapi adalah sukar untuk diubahsuai
oleh pihak sekolah. Kedua ialah kekurangan kemahiran kognitif. Mengikut Phillips
(1992a), kemahiran kognitif memainkan peranan penting dalam menentukan
prestasi akademik pelajar. Faktor ini mudah diubahsuai melalui pemulihan
akademik. Pelajar-pelajar berpencapaian akademik rendah tidak dapat melakukan
aktiviti-aktiviti kognitif dengan memuaskan dan ini menyebabkan mereka
memperolehi markah yang rendah.
Kajian-kajian yang telah dijalankan oleh Swanson dan Ransby (1994),
Hulme dan Mackenzie (1992) membuktikan bahawa masalah utama yang dihadapi
oleh pelajar-pelajar berpencapaian akademik rendah ialah untuk mengingat
kembali maklumat yang penting. Mereka juga berpendapat masalah ini berkaitan
dengan ingatan jangka pendek. Tetapi, kajian Jones et al. (1988) membuktikan
bahawa masalah seumpama ini boleh diatasi dengan menggunakan strategi dan
kaedah pengajaran kognitif yang sesuai. Kaedah pengajaran kognitif
membolehkan pelajar untuk menguasai kemahiran berfikir seperti membanding
dan membeza, membuat generalisasi, membuat keputusan, membuat ramalan,
mencipta metafora, menerangkan sebab dan menyelesaikan masalah (Meister &
Rosenshine 1992). Kaedah ini dapat diadaptasikan melalui pengajaran
berbantukan komputer (PBK) kerana dengan menggunakan kaedah PBK pelajar
dapat menguasai kemahiran berfikir dengan lebih baik dan berkesan.

Dalam proses pengajaran, guru-guru akan menggunakan berbagai-bagai
kaedah penyampaian untuk memudahkan berlakunya perubahan minat, tingkah
laku, kemahiran dan kognitif pelajar-pelajar atau dengan perkataan lain
memudahkan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran itu berlaku. Aktiviti
yang dijalankan oleh guru dalam mengelolakan pengalaman pembelajaran
amatlah banyak dan berbeza-beza mengikut keadaan. Guru-guru terpaksa
mengelolakan semua perkara iaitu antaranya penyelenggaraan pinjaman buku
teks, alat bantu mengajar, alat-alat lain yang digunakan oleh pelajar-pelajar,
susunan bilik darjah dan segala aktiviti untuk mewujudkan suasana atau keadaan
yang menimbulkan pengalaman baru dan tarikan kepada pelajar-pelajar. Daripada
pengalaman itu mereka mempelajari tingkah laku yang baru.
Kepelbagaian kaedah penyampaian pengajaran merupakan komponen yang
penting untuk memotivasikan minat pelajar-pelajar terhadap pelajarannya
(Moores 1987). Namun guru-guru didapati tidak berinisiatif mengeksploitasikan
penggunaan teknologi dan inovasi bahan bantu mengajar untuk menyampaikan
pengajarannya (Azma 1990). Pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah
(KBSR) pada tahun 1982 dan diikuti oleh pelaksanaan Kurikulum Bersepadu
Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1988 telah menekankan kepada
proses pengajaran dan pembelajaran yang mengutamakan aktiviti pelajar.

Keadaan ini telah menyebabkan penggunaan bahan bantu mengajar di bilik
darjah semakin kurang diamalkan oleh guru-guru. Kegentingan gejala ini
semakin jelas pada tahap yang tinggi akibat daripada keinginan guru-guru
untuk menghabiskan sukatan pelajaran demi menghadapi tekanan
peperiksaan. Para pendidik masih terbelenggu dengan kaedah tradisional dan
penggunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas. Mengikut Eee Ah Ming
(1997), pengajaran tradisional bertunjangkan kepada kaedah kuliah dalam
bentuk penyampaian maklumat dan penerangan idea atau prinsip secara lisan
dan abstrak oleh guru kepada pelajar melalui komunikasi satu hala dan
peranan pelajar sebagai penerima adalah pasif.

Keadaan ini akan menyebabkan pelajar merasa bosan untuk belajar dan akhirnya menyebabkan pencapaian akademik pelajar merosot. Guru juga sering menggunakan pendekatan ‘mudah’ untuk menghasilkan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan dengan cara mengajar tajuk-tajuk yang akan keluar dalam
peperiksaan tanpa mengikut kurikulum yang telah ditetapkan oleh pihak
Kementerian Pelajaran. Kemahiran-kemahiran yang boleh membina
perkembangan diri secara menyeluruh sama ada dari segi fizikal, emosi, sosial,
mental dan intelek kurang diberi perhatian (Goh Keat Seng 1983).

Berdasarkan pengalaman dan pemerhatian pengkaji di sekolah-sekolah
sewaktu bertugas sebagai pendidik selama lebih dua puluh tahun, pengkaji
mendapati para pelajar yang mempunyai tahap pencapaian akademik yang rendah
sering diabaikan oleh guru dan pihak sekolah walaupun pelajar tersebut
mempunyai keupayaan yang tinggi di peringkat fizikal. Kita juga sering terbaca
pada setiap kali keputusan peperiksaan diumumkan sama ada peperiksaan UPSR,
PMR, SPM ataupun peperiksaan STPM, hanya pelajar-pelajar dan sekolahsekolah
yang mendapat keputusan cemerlang sahaja yang mendapat perhatian di
dada-dada akhbar. Tidak ada suara yang ingin membantu pelajar-pelajar yang
lemah dan ketinggalan dalam akademik. Kebanyakan pelajar yang mempunyai
tahap pencapaian akademik yang rendah ini akan terus terbiar. Seharusnya
pelajar-pelajar seperti inilah yang diberi perhatian lebih dan diberi peluang untuk
belajar dengan kemudahan-kemudahan yang mencukupi agar mereka menjadi
pelajar yang cemerlang seperti yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan
Kebangsaan (FPK) yang membolehkan setiap individu mengembangkan potensi
mereka dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Jika kita mengkaji sejarah perkembangan kaedah pengajaran di sekolah-sekolah di Malaysia, pada mulanya ia berpandukan kepada buku teks sematamata
dan guru merupakan tumpuan pelajar-pelajar tanpa penglibatan aktif para
pelajar. Dengan kemajuan dan perkembangan teknologi maklumat yang wujud
sekarang ini, maka kaedah pengajaran telah berubah supaya bersesuaian dengan
keperluan semasa. Secara amnya teknologi maklumat diserapkan ke dalam sistem
pendidikan dengan tujuan untuk memperbaiki mutu pengajaran dan pembelajaran
dengan memilih mikrokomputer sebagai alat bantu mengajar.

Beberapa tahun kebelakangan ini, institusi pengajian peringkat rendah dan
tinggi serata dunia giat menjalankan usaha membangunkan kaedah-kaedah
pengajaran sebagai satu ikhtiar memperbaiki proses pengajaran dan
pembelajaran. Di samping penggunaan buku teks, penggunaan pita rakaman , set
TV, ‘overhead projektor’, dan lain-lain peralatan telah diperkenalkan bagi
membantu proses pengajaran. Penjelmaan komputer dalam pendidikan mungkin
akan mengubah kepercayaan ini (Norhashim Abu Samah, Jamaludin Ibrahim &
Norhawaniah Zakariah 1991).

Strategi penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran telah
banyak digunakan oleh institusi pendidikan terutama di institusi pengajian tingggi
(Yusup Hashim 1994). Keadaan yang sama juga telah berlaku di peringkat
sekolah, misalnya di sekolah-sekolah bestari, pengajaran sains, matematik,
bahasa Inggeris dan pengajaran bahasa Melayu telah dijalankan dengan
menggunakan komputer. Pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran sains
yang dijalankan dengan menggunakan komputer, bukan sahaja untuk tujuan
pengajaran asas tetapi juga untuk tujuan mengira dan membuat simulasi tentang
situasi makmal (Fred & Henry 1994).

Terdapat banyak takrifan mengenai pengajaran berbantukan komputer. Di
dalam bahasa Inggeris ia dipanggil ‘Computer Aided Instruction’ dengan singkatan
CAI. Panggilan lain seperti ‘Computer Based Instruction/Education’, ‘Computer
Augmented Instruction’, ‘Computer Administered Instruction’, ‘Computer Managed
Instruction’, ‘Computer Based Learning’, ‘Computer Enriched Instruction, dan
sebagainya. Sedikit sebanyak perbezaan istilah ini mungkin akan mengelirukan
terutamanya kepada orang yang masih baru dalam dunia komputer. Sebenarnya ia
menggambarkan perkembangan yang pesat dalam bidang ini (Norhashim Abu
Samah, et al. 1991; Norhashim Abu Samah , et al. 1990; Zoraini Wati Abas 1994;
Rao, et al. 1991; Norhashim Abu Samah, et al. 1996). Dua nama singkatan yang
paling popular ialah CAI dan CAL. Umumnya CAI digunakan di Amerika Syarikat,
manakala CAL lebih popular di negara-negara Eropah. Bagaimanapun keduaduanya
adalah bermaksud penggunaan komputer bagi membantu proses
pengajaran dan pembelajaran.

Berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi mencapai matlamat
pendidikan di Malaysia dan hala tuju Wawasan 2020, satu anjakan paradigma
diperlukan tentang penggunaan teknologi di sekolah. Oleh itu pada awal tahun
1996, Kementerian Pelajaran Malaysia telah memperkenalkan konsep Sekolah
Bestari yang bermula pada Januari 1999. Pemikiran baru dalam pendidikan,
perkembangan teknologi dan ledakan maklumat memaksa kita melihat dan
mengubah proses pengajaran dan cara menguruskan kurikulum sesuai dengan
era tersebut.

Pihak kerajaan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia telah
membekalkan kemudahan komputer dalam proses mewujudkan Sekolah Bestari.
Pada tahun 2005 sebanyak 90% sekolah di seluruh negara telah dibekalkan
dengan kemudahan komputer. Sebanyak 5,037 buah sekolah mempunyai makmal
komputer, sejumlah 133,724 unit komputer telah dibekalkan di sekolah-sekolah
dan terdapat 5,026 unit server telah dipasang di sekolah-sekolah di seluruh negara
termasuk sekolah-sekolah di luar bandar (Berita Harian 2005).

Proses pengajaran dan pembelajaran bestari adalah berbantukan komputer
(PBK). Mengikut Sander (1987), pembelajaran berbantukan komputer ialah satu
situasi pembelajaran di mana pelajar-pelajar berinteraksi dan dibimbing komputer
melalui satu proses pembelajaran terancang yang bertujuan untuk mencapai
matlamat pembelajaran tertentu. Moursund (1980) menyatakan bahawa PBK
merupakan penggunaan komputer untuk menyampaikan pengajaran kepada
pelajar-pelajar, iaitu interaksi antara sistem komputer dengan pelajar-pelajar untuk
membantu mereka tentang bahan yang telah dipelajari.

Secara umumnya PBK ialah penggunaan komputer dengan satu program
yang sistematik dan teratur oleh pelajar dan guru untuk sesuatu pengajaran dan
pembelajaran yang memerlukan satu interaksi yang aktif antara pelajar dengan
komputer (Rao et al. 1991). Pelaksanaan pengajaran berbantukan komputer di
institusi pendidikan sentiasa dikaitkan dengan dua isu utama iaitu pertama, adakah
guru akan menggunakan sepenuhnya sistem berkenaan dan keduanya adakah
pelajar akan memperoleh faedah darinya. Kemunculan Pengajaran Berbantukan
Komputer Multimedia (MCAI) dalam arena pendidikan kini merupakan jawapan
kepada persoalan di atas. MCAI memudahkan guru menyampaikan pengajaran
dengan berkesan.

Sebaliknya kaedah tradisional yang biasa digunakan dalam bilik darjah
menyediakan sumber dan suasana yang tidak dapat menarik dan merangsang
minat pelajar. Guru menghadapi masalah kekurangan sumber dan masa untuk
menggunakan alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran geografi.
Aplikasi media pengajaran terutamanya komputer perlu dieksploitasi oleh
para pendidik untuk menjamin proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih
berkesan. Hal ini disebabkan oleh arus perkembangan dalam dunia komputer
menjadi begitu pantas dengan wujudnya teknologi canggih, iklim dan falsafah
ekonomi serta politik yang menggalakkan. Pada tahun 1990an, keaktifan
penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran nampaknya
semakin terserlah bukan sahaja di luar negara malah di dalam negara kita juga.
Kementerian Pelajaran Malaysia telah melancarkan satu projek perintis kenal
faham komputer di 60 buah sekolah pada tahun 1992. Projek ini merupakan usaha
awal Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menggalakkan guru dan murid
menggunakan komputer sebagai alat pengajaran di samping meningkatkan
program kesedaran dan literasi komputer di sekolah (Yusup Hashim 1998).

Pembelajaran berbantukan komputer (PBK) dapat memberi impak yang
baik dalam proses pengajaran dan pembelajaran seseorang pelajar terutamanya
pelajar yang berada pada tahap pencapaian akademik rendah. Ini kerana pelajarpelajar di tahap pencapaian akademik rendah kebiasaannya memerlukan pelbagai kombinasi medium dalam pembelajaran mereka seperti visual yang bergerak, animasi, teks, muzik dan grafik, di mana kesemua medium ini terdapat dalam multimedia yang boleh didapati di dalam pembelajaran berbantukan komputer. Ini sejajar dengan peribahasa Cina yang berbunyi,”saya dengar, saya akan lupa, saya lihat, saya akan saya ingat, dan apabila saya lakukan saya akan faham.” (Hizamnuddin Awang 1997 dalam Fazilah 1998). Kefahaman di dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah sesuatu yang amat diperlukan oleh pelajar untuk mengingati apa yang telah mereka pelajari.

Kajian Ashfahani (2001) mendapati bahawa prestasi mata pelajaran fizik
pelajar berkebolehan rendah adalah lebih tinggi berbanding prestasi pelajar
berkebolehan tinggi dalam penggunaan komputer. Dapatan kajian yang sama juga
diperolehi oleh Mustapa dan Naufal (2005) terhadap pelajar berkebolehan rendah
dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Kajian mereka menunjukkan kumpulan
tahap kebolehan rendah berjaya mencapai keputusan yang lebih baik secara
signifikan berbanding pencapaian kumpulan tahap kebolehan tinggi (t = -5.7, p =
0.00)
Kewajipan seseorang pendidik adalah untuk membantu dan memberi
peluang sebaik mungkin kepada pelajar tidak kira di mana tahap kecerdasan
seseorang pelajar. PBK mempunyai potensi untuk memenuhi kehendak dan
keperluan pelajar secara individu. Mereka juga dapat memperoleh kemahiran
untuk menyelesaikan sebarang masalah pembelajaran secara praktis dan bukan
sekadar mengumpul pengetahuan.
Pendidikan geografi merupakan satu cabang sains sosial boleh memainkan
peranan yang lebih baik untuk melahirkan warganegara yang mencintai alam
sekitar, mampu memelihara dan memulihara alam sekitar dan pada masa yang
sama dapat diseimbangkan dengan pembangunan negara dalam bidang ekonomi,
sains dan teknologi. Oleh itu adalah perlu pendidikan geografi dilihat dalam
konteks kebangsaan supaya keperluannya selaras dengan pembangunan negara
terutama sekali dalam menghadapi cabaran masa hadapan, khususnya dalam
menjadikan pendidikan bertaraf dunia. Marsden (1976) menyatakan kebanyakan
konsep yang ditekankan dalam geografi adalah penting dalam bidang lain.
Philippe (1976) pula telah melihat bagaimana pendidikan geografi
seharusnya mengalami perubahan. Jika selama ini ianya menggambarkan
pengetahuan geografi berbentuk penemuan kawasan baru atau menamakan
puncak gunung, kini temanya haruslah diperluaskan iaitu:
I. Peristiwa dan maklumat dari seluruh pelusuk dunia tidak lagi boleh diasingkan atau diklasifikasikan oleh jarak semata-mata kerana lokasi asalnya boleh dikesan media kerana kesan dramatiknya melibatkan manusia yang ramai atau dijangka mempengaruhi pandangan awam.
II. Geografi tidak lagi mempengaruhi fakta dan masa hadapan pelbagai bahagian di muka bumi ini sebaliknya ia memerlukan fakta untuk mengkaji masalah hubungan ruang di muka bumi yang disebabkan oleh lebihan penduduk, kemunduran pembangunan, sebaran bandar, perancangan wilayah dan polisi guna tanah.

Mengikut kurikulum terkini, pembelajaran subjek geografi hanya bermula di
tahap sekolah menengah sebagai subjek yang berasingan, kandungan geografi di
sekolah rendah dimasukkan ke dalam subjek kajian tempatan sebagai sebahagian
daripada sukatan pelajarannya. Keadaannya amat berbeza dengan sistem
sebelum pelaksanaan KBSR dan KBSM yang memulakan pembelajaran geografi
sebagai subjek yang berasingan di tahap sekolah rendah. Ekoran daripada asas
yang tidak kukuh dan kaedah pengajaran yang tidak memberangsangkan (kaedah
tradisional) yang dijalankan oleh guru geografi, maka pencapaian pelajar-pelajar
kian merosot terutamanya semasa Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).
Data keputusan yang diperolehi menunjukkan penurunan peratusan sebanyak 10
peratus iaitu dari 62.8 peratus pada tahun 1986 kepada 52 peratus pada tahun
1990.

Thursday, April 8, 2010

kenduri kesyukurandari kiri atas-mariani, noor raini , mahani, normazmi
bawah - ahmad fadli dan mazila

pada 2 april lepas, saya telah mengadakan kenduri kesyukuran di rumah. saya telah menjemput adik-beradik datang ke rumah. bukan mudah untuk menghimpunkan adik beradik ni. yalah masing-masing dah berkeluarga dan punya komitmen sendiri.

saya memilih bulan april ni kerana banyak tarikh-tarikh penting keluarga berlaku dalam bulan ni. saya berasa sungguh bersyukur kerana dapat mengadakan kenduri ini walaupun kecil sahaja.

Wednesday, February 24, 2010

Selamat datang dan salam perkenalan

Salam perkenalan dari saya untuk semua para pembaca blok. Oleh itu diharap dapatlah kiranya dapat berkongsi maklumat dan pendapat yang berfaedah dari masa ke semasa.